titulní foto
o_nas Cirkus senior Média Fotogalerie Podporují nás Kontakt


cirkus_senior

Cirkus Senior


www: cirkussenior.cz

 

Cirkus Senior je nový projekt neziskové organizace Artists 4 children.
Za cíl si klade využít prvky žonglování
jako psychomotorické cvičení pro seniory.

 


Projekt byl zahájen koncem roku 2015 modelovou hodinou pro zaměstnance Domova pro seniory v Praze, Hájích.
Náplní této hodiny byla ukázka nejrůznějších aktivit a konzultace jejich vhodnosti. Na tuto hodinu navázaly v lednu 2016 pravidelné hodiny se samotnými seniory. Od ledna 2018 působí Cirkus Senior v několika Domovech pro seniory v Čechách a na Moravě.

 


Není pochyb o tom, že vhodné pohybové aktivity prodlužují aktivní život seniorů. Doporučuje se pěší turistika, cvičení
ve vodě, pohybové hry, psychomotorická cvičení, jednoduché taneční kroky či prvky
jógy. Vedle fyzických aktivit jsou pro seniory důležité i ostatní roviny pojmu zdraví,
který je dnes vnímám více komplexněji. Kromě fyzické roviny, zahrnuje dle definice WHO i sociální, psychickou rovinu.
Proto se pro práci se seniory doporučuje zohlednit všechny tyto roviny.

 

Co je psychomotorika?

Jeden z  postupů, který zohledňuje jak fyzickou, sociální i psychickou rovinu zdraví, je psychomotorika. Zjednodušeně se psychomotorika definuje jako pohybová aktivita, která je zaměřená na prožitek z pohybu. Cvičení posilují motorické kompetence, čímž zvyšují sebevědomí
a pozitivně působí na psychiku seniorů.

Do oboru psychomotoriky spadá
i žonglování, které Cirkus senior využívá jako klíčový nástroj. Žonglováním
se v dnešní době definuje jako předmětová manipulace, tedy ne jen vyhazování
a následné chytání, nýbrž zručná manipulace třeba i s jedním objektem. Žonglérské pomůcky nejsou jen míčky, šátky, plastové talíře, kruhy, kužele, ale i předměty denní potřeby. Právě pestrost náčiní, technik, dovedností umožnuje přizpůsobit jednotlivé cvičení potenciálu a schopnostem cílové skupiny. Cirkus senior, ale využívá i ostatní psychomotorické pomůcky, jako padák, paví pera, klubíčka, nafukovací balónky apod. Cirkusové umění není v Cirkusu senior účelem, nýbrž prostředek k vytvoření pohybové aktivity, která respektuje limity, dovednosti, schopnosti a potenciál účastníků.

 

Proč právě žonglování je vhodnou aktivitou pro seniory?

Žonglování je přístupná, fyzicky nenáročná
aktivita, kterou lze provozovat i vsedě.
Žonglování není o výkonu, je především
o radosti z pohybu. Mnoho studií poukazuje
na specifika žonglování a jeho pozitivní
působení na celého člověka. Žonglování
pozitivně přispívá k posílení koncentrace,
trénuje jemnou motoriku, koordinaci
oko-ruka, prostorovou orientaci, reakční
rychlost, nervosvalovou koordinaci,
zlepšuje vnímání těla, vyžaduje trpělivost
a vytrvalost, rozvíjí kreativitu, rovnováhu,
správné držení těla, zvyšuje sebevědomí
skrze zažívání pocitu úspěchu z překonávání
svých limitů a objevování nových možností.
Pro seniory je žonglování vhodné i kvůli
tomu, že se jedná o aerobní pohybovou
aktivitu, která zvyšuje srdeční frekvenci
a respiraci. Žonglování je pohyb, umění,
relaxace i duševní hygiena.

 

Lektoři Cirkusu Senior

Adam Jarchovský a Kateřina Klusáková
jsou kvalifikovaní lektoiři, kteří mají
letité zkušenosti s využíváním cirkusového
umění jako nástroje pro práci
s nejrůznějšími cílovými skupinami.
Spolupracují s Psychiatrickou nemocnicí
Bohnice, Jedličkovým ústavem či Asociací
rodičů a přátel dětí nevidomých
a slabozrakých v ČR. Kateřina Klusáková
vystudovala tělesnou výchovu na Katedře
tělesné výchovy a sportu v Hradci Králové
a Adam Jarchovský vystudoval Sociální práci
na Evangelické teologické fakultě
Univerzity Kalovy.

 

Prezentace Cirkusu Senior

Důležitou součástí projektu Cirkus senior
je plánovaná prezentace projektu.
Cílem je v první řadě zábava pro účastníky,
prožití nové role a pozitivní prezentace
seniorů samotných. Senioři někdy bývají
obětmi vytěsňování ze společnosti.
Svou prezentací by rád Cirkus senior
poukázal na podceňování seniorů a pozitivní
prezentaci stáří, které se nebojí pouštět
do nových věcí a překonávat své limity.
Cirkus senior ctí hodnoty jako respekt
a úcta ke stáří, přicházíme za našimi
účastníky s pokorou a věříme, že společně
strávený čas bude přínosem nám všem.

 

 

cirkus_senior

 

 

 

Ke stažení:

 

TZ Cirkus Senior (Docx)
stáhnout zde

videospot CIRKUS SENIOR ke stažení (mp4/HD1080p)
stáhnout zde

videospot CIRKUS SENIOR ke stažení (mp4/zip)
stáhnout zde

A4CH pozvánka Kampa ke stažení (JPG)
stáhnout zde

leták Kampa ke stažení (PDF)
stáhnout zde

logo CIRKUS SENIOR ke stažení (PDF)
stáhnout zde

logo CIRKUS SENIOR ke stažení (AI)
stáhnout zde

foto Bára Vejvodová

© archiv / Domov pro seniory Praha, Háje

 

foto Vladislav Skala

© archiv / Domov pro seniory Praha, Háje

 

foto Martin Kabát

Domov pro seniory Podpěrova, Brno © foto Martin Kabát

 

Videospot CIRKUS SENIOR © režie, kamera Pavel Šafránek

 

foto Pavel Šafranek

Praha, Kampa © foto Pavel Šafránek

 

foto Pavel Šafranek

Praha, Kampa © foto Pavel Šafránek

 

foto Pavel Šafranek

Praha, Kampa © foto Pavel Šafránek

 

foto Martin Kabát

Domov pro seniory Podpěrova, Brno © foto Martin Kabát